𝐒𝐜𝐨𝐕𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐒𝐜𝐨𝐑𝐚𝐝 ğ¦ğžğğ¢ğœğšğ¥ 𝐁.𝐕. ğ ğžğœğžğ«ğ­ğ¢ğŸğ¢ğœğžğžğ«ğ 𝐯𝐨𝐨𝐫 ğˆğ’ğŽğŸğŸ‘ğŸ’ğŸ–ğŸ“!

Onlangs zijn ScoVas en ScoRad medical B.V. ISO13485 gecertificeerd. De kwaliteitsafdeling heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om deze certificatie te verkrijgen.
De ISO13485 certificering is van belang voor organisaties die betrokken zijn bij verschillende activiteiten van medische hulpmiddelen. De certificering laat zien dat wij ons inzetten om de hoogste standaarden na te streven en dat we voldoen aan overheids- en regelgevingsvereisten. Zie hieronder het certificaat:

ISO13485 ScoVas medical