MRS Sofia (Brinkjikji et al. 2021)1: Multicenter retrospectieve studie naar gebruik van de Sofia Aspiratie katheter voor LVO als eerstelijns behandeling techniek

De laatste jaren is het gebruik van grote aspiratiekatheters als primair device voor mechanische thrombectomie steeds populairder geworden. Verschillende aspiratie katheters met 5Fr of 6Fr buitendiameter zijn op de markt gekomen, aangezien deze compatible zijn met de meest voorkomende, commercieel verkrijgbare guiding sheaths.

De Sofia aspiratie katheter van MicroVention is een van de meest gebruikte aspiratie katheters, inmiddels in Europa de meest gebruikte, en heeft recent goedkeuring van de FDA gekregen voor toepassing bij intra-arteriele thrombectomie.

In 2021 is de MRS Sofia gepubliceerd in NeuroIntervent Surgery (Brinjikji W, et al). De MRS Sofia is een multicenter, retrospectieve studie waarin de Sofia 5Fr en Sofia 6Fr aspiratie katheters zijn geïncludeerd. In de MRS Sofia zijn 323 patiënten geïncludeerd van 6 verschillende centra.

Het doel van de studie:

  • het onderzoeken van de effectiviteit van de Sofia aspiratie katheter als de eerste behandelingstechniek voor LVO (Large Vessel Occlusie).

Exclusiecriteria: 1) Sofia werd niet gebruikt als eerste behandel device, 2) Een additionele stent retriever werd direct gebruikt bij de first pass.

Primaire outcome van de studie was first pass recanalization (TICI 2c/3). Secondaire outcomes waren first-pass TICI 2b/3, overschakelen naar andere trombectomie devices, hoeveelheid passes, tijd van aanprikken tot revascularisatie en complicaties.

De MRS Sofia studie leidt tot de volgende resultaten. In 46.7% was er sprake van een M1 occlusie, in 19.7% M2 occlusie en in 24.8% een ICA-occlusie. De Sofia 6Fr werd gebruikt in 71.3% van de gevallen en de Sofia 5Fr in 28.8% van de gevallen.

First-pass TICI 2c/3 werd bereikt in 49.8% van de gevallen (161/323). First-pass TICI 2b/3 werd bereikt in 69.7% (225/323) van de gevallen. In 74.8% van de gevallen werd een TICI 2b/3 bereikt met alléén de Sofia katheter. Gemiddelde tijd van aanprikken tot revascularisatie was 26 minuten. Complicaties werden gezien in 3.1% van de gevallen (10/323).

Patiënten waarbij een First Pass Effect (FPE) werd gerealiseerd, hadden bij ontslag een duidelijk betere mRS 0 – 2 score, vergeleken met de patiënten groep zonder FPE (63.8% mRS 0 – 2 tegen 47.9% van de patiënten waarbij een FPE niet mogelijk was (p= 0.02).

Recent is in verschillende studies (o.a. Trevo Registry, Mokin et al) gewezen op het verband van goede functionele uitkomsten en grotere verbeteringen in NIHSS bij ontslag, in patiënten waarbij een First Pass Effect gerealiseerd kan worden.

Conclusie MRS Sofia

De MRS Sofia studie laat zien dat het gebruik van de Sofia aspiratie katheter als primair device voor de behandeling van acute ischemische stroke, een potentieel voordeel biedt. De MRS Sofia studie toont dat, gebruik van de Sofia aspiratie katheter bij de behandeling van LVO, de hoogste first-pass recanalisatie, TICI 2c/3 score, verkregen kan worden.  Daarnaast  wordt aangetoond dat er slechts in een kleine aantal gevallen, naast de Sofia aspiratie katheter, een ander behandel device noodzakelijk was. De gemiddelde procedure tijd was laag en er werden weinig procedure gerelateerde complicaties gezien.

In een recente studie van Kim et al (Frontline contact aspiration thrombectomy using Sofia catheter for acute ischemic stroke, Acta Neurochir 2019) waarbij de Sofia aspiratie katheter wordt vergeleken met aspirastie catheters van de competitite wordt aangetoond dat de Sofia aspiratie katheter in 40% van de patiënten een FPE gerealiseerd kan worden, bij die van Penumbra was dit slechts 20%.

Mocht u interesse hebben, meer willen weten, of de Sofia een keer uit willen proberen, neem dan contact op met Sabine Sanders via 06-11065027 of sabine@scovas.nl of Rik Pierlo via 06-11231140 of rik@scovas.nl.

  1. mRS Sofia is beschikbaar via: https://jnis.bmj.com/content/early/2021/01/31/neurintsurg-2020-017042