Eerste FRED-X Casus in Nederland

Het UMCG heeft de eerste FRED-X van MicroVention Inc. succesvol geplaatst!

Patiënt:

M, 47 jaar, giant intra-craniaal aneurysma gelokaliseerd op de a.basilaris.

Klachten:

Toevalsbevinding bij schedeltrauma. Geen klachten van het aneurysma. Echter jonge patiënt met phases score van 11 (geschat ruptuurrisico van 7.2% per 5 jaar).

Gekozen behandelmethode:

FRED-X (Flow Re-Direction Endoluminal Device-X) i.v.m. plaatsing in de posterior circulatie. Pre-medicatie: Prasugrel 1dd 10 mg gedurende 4 dagen, en ascal 1dd 100 mg gedurende 4 dagen.

Toegang tot het aneurysma werd verkegen via de art. vertebralis rechts: 6F Flexor sheath, 80 cm (Cook Medical) tot in de a subclavia dextra. Hierdoor werd een Sofia EX 5F (MicroVention Inc.) als Distal Access catheter geplaatst in de a. vertebralis rechts (tot in V4 segment). Door de Sofia EX op te voeren tot in de a. vertebralis werd voldoende support verkregen. Via de Sofia EX is een Headway 27 (MicroVention Inc.) distaal van het aneurysma in de art. basilaris geplaatst. Passage van het aneurysma door de Headway 27 ging zonder problemen.

Voordat de Headway 27 werd opgevoerd is er via de Sofia EX een 3D-opname gemaakt om proximaal en distaal van het aneurysma de diameter van de art. basilaris te bepalen. Lengte van de vertebralis waar over men de FRED-X wilde plaatsen, bedroeg 21 mm, waarbij wederzijds van de 7 mm brede hals traject van 7 mm wordt verkregen voor een zgn. distale en proximale landing zone. Distale diameter basilaris was 3,7 mm en proximale diameter basilaris bedroeg 4,3 mm. Op basis van de meetgegevens werd besloten tot plaatsing van een FRED-X met een diameter van 4,5 mm en een totale lengte van 20 mm.

.       

Afbeelding 1: AP opname voor plaatsing   Afbeelding 2: Reconstructie na 3D-opname

Voorafgaand aan de behandeling werden de distale en proximale landingszone besproken. Doel bij de plaatsing van de FRED-X was om deze distaal van de aa. vertebrales confluentie te laten eindigen.

Afbeelding 3: Opname na plaatsing FRED-X

Video: controle na plaatsing FRED-X

De bovenstaande video is een controle-opname direct na ontplooiing van de FRED-X. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er een correcte maatvoering van de gekozen FRED-X is gekozen: de FRED-X ligt over het gehele traject tegen de wand van de art basilaris. Bovendien is er stasis van contrast zichtbaar in het aneurysma. Stasis vorming is een goede indicator van occlusie van het aneurysma over tijd door een juiste plaatsing en sizing van de flow diverter. Omdat de FRED-X over de gehele lengte zichtbaar is, kan een goede wall apposition worden bevestigd.

Post-treatment medicatie: conform pre-medicatie, gedurende 6 maanden.

Ervaring dr. Mazuri

‘De behandeling kon succesvol en snel worden afgerond, totale tijd vanaf aanprikken lies was 40 minuten! De FRED-X opende zich direct nadat ik deze uit de Headway 27 microcatheter duwde. Ik voelde ook duidelijk minder weerstand tijdens het opvoeren en gedeeltelijk resheathen van de FRED-X wat werd bevestigd door MicroVention. Doordat de FRED-X over de gehele lengte zichtbaar is kon simpel vastgesteld worden dat de FRED-X over het gehele traject aansluit tegen de wand van de art. basilars. Een goede wall apposition is een voorwaarde voor het voorkomen van een endo-leak en essentieel voor uiteindelijke occlusie van het aneurysma. Door de surface treatment heeft de FRED-X minder weerstand tijdens opvoeren, vergeleken met de conventionele FRED waar ik al tevreden over was. De follow-up vindt over 6 maanden plaats en dan zal blijken wat het uiteindelijke resultaat van deze behandeling zal zijn. De eerste ervaring is echter zeer positief!’