CX Congres : Matilda Trial 12 maanden resultaten

Het Scovas team was afgelopen week aanwezig bij het digitale Charing Cross congres. Op de 3e dag van Charing Cross is er een presentatie gegeven over de Matilda Trial van Concept Medical, met de resultaten 12 maanden resultaten na een behandeling van de MagicTouch ballon. In de Matilda trial wordt de effectiviteit én de veiligheid van de MagicTouch Sirolimus ballon (SCB) onderzocht bij patiënten met een AVF-indicatie.

In 2020 zijn de eerste resultaten gepresenteerd van de Matilda Trial. Één van de belangrijkste resultaten vanuit de Tang et al 20201 studie is de 3 én 6 maanden uitkomst na een behandeling van de MagicTouch ballon. Hierbij was de Target Lesion Primary Rate na 3 maande 97.9% (46/47) en na 6 maanden 82.9% (29/35).

In de pilot-studie van Tang et al 2020 1 is naar voren gekomen dat het gebruik van een MagicTouch Sirolimus Coated Balloon veilig en efficiënt is voor patiënten. Daarnaast zijn de resultaten van deze pilot-studie vergelijkbaar, mogelijk zelfs beter dan paclitaxel ballonnen.
Afgelopen week zijn de 12 maanden resultaten gepresenteerd op Charing Cross.
Hierbij was de Target Lesion Primary Rate na 12 maanden 57.8% (22/38). Hierbij was het technische en klinisch succes van 100%.
Conclusie Matilda Trial: De TLPP (Target Lesion Primary Patency) is na 1 jaar vergelijkbaar is ten opzichte van een paclitaxel ballon.

  1. Voor meer informatie over de Tang et al 2020 studie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7591053/
  2.  MATILDA Trial  12 months is beschikbaar via: https://www.ejves.com/article/S1078-5884(21)00359-2/fulltext

Wilt u een keer testen met onze Sirolimus MagicTouch Ballon van Concept Medical?
Neem gerust contact op met één van de vertegenwoordigers!