Gebruik van centraal veneuze lijnen voor vasculaire toegang bij patiënten met COVID-19

Patiënten met een vermoedelijke of bevestigde diagnose van COVID-19, waarvoor geen ziekenhuis of ICU opname nodig is, kunnen aanvankelijk behandeld worden voor hydratatie of ondersteunende behandeling, middels een perifere veneuze toegang.

COVID-19 patiënten die op de intensive care moeten worden opgenomen, hebben een centrale veneuze toegang nodig om verschillende redenen, zoals meervoudige en snelle infusietherapieën, toediening van vasopressor geneesmiddelen en andere geneesmiddelen die niet via “gewoon” perifeer infuus gegeven mogen worden, parenterale voeding, hemodynamische monitoring en herhaalde dagelijkse bloedmonsters.

Voor volwassen patiënten zijn er PICC (perifeer geplaatste centrale katheters), CICC (centraal geplaatste centrale katheters) en FICC (femoraal geplaatste centrale katheters) beschikbaar voor centrale veneuze toegang.

Onlangs hebben verschillende onderzoeken de mogelijke voordelen aangetoond van het inbrengen van PICC lijnen (power injectable en polyurethaan) voor het gebruik op de intensive care.
Bij de acuut zieke patiënt met COVID-19 zou het gebruik van deze PICC lijnen bijzonder geschikt kunnen zijn. Vooral dubbel lumen (5Fr) en drievoudig lumen (5Fr of 6Fr).

 • Het inbrengen van een PICC lijn is vrij van risico op pneumothorax, wat dodelijk kan zijn bij COVID-19 patiënten met een longontsteking.
 • Het inbrengen van een PICC lijn kan zittend (soms onmogelijk bij COVID-19 patiënten).
 • Lager risico op besmetting voor zowel de behandelaar als patiënt (access punt PICC).
 • Voordeel bij niet invasieve beademing (nek blijft vrij).
 • Verschillende protocollen bevelen anticoagulatie aan bij COVID-19 patiënten vanwege het verhoogde risico op trombose. In feite heeft de plaatsing van PICC hiervoor geen contra-indicaties.
 • Lange levensduur PICC lijn.
 • Zit niet in de weg bij ECMO behandeling.

Zoals aanbevolen in alle internationale richtlijnen moeten alle centrale veneuze lijnen door middel van echografie worden geplaatst voor het veilig uitvoeren van de venapunctie.
De aankomende richtlijnen van de European Society of Anesthesiology (ESA) adviseert het gebruik van echografie ook voor arteriële katheters.

Verdere aanbevelingen zijn het vermijden van radiologie bij COVID-19 patiënten, gebruik van draadloze probes, preventie van centrale veneuze katheter dislocatie en bescherming van de insteekplaats. Dit om het risico op besmetting te verminderen en reductie van kosten bij COVID-19 patiënten.

Een aantal nieuwe inzichten kunnen van belang zijn om middelen te besparen en de veiligheid te vergroten, bij het inbrengen van centraal veneuze katheters. Ook buiten noodsituaties op gezondheidsgebied.

 • Teams voor vasculaire toegang te implementeren die zijn opgeleid om veneuze korte of middellange termijn in te brengen.
 • Controle van de tiplocatie of pneumothorax door snellere, nauwkeurigere, veiligere en goedkopere methoden (intracavitaire elektrocardiografie en echocardiografie).
 • Toepassen van systematisch passende infectiepreventie om
  de veiligheid van zowel patiënt als behandelaar te maximaliseren.

Link naar het artikel:

https://www.researchgate.net/publication/340492337_Considerations_on_the_use_of_
vascular_access_devices_in_patients_with_COVID-19_and_some_practical_recommendations

Scovas Medical is nu ook distributeur van PICC lijnen.
Wilt u meer info over onze PICC lijnen dan kunt u contact opnemen met: info@scovas.nl of ga naar onze website www.scovas.nl