Evaluatie van de Sofia Plus voor lokale aspiratie in acute stroke trombectomie

 

 

Er is een Europese multicenter studie gedaan naar de Sofia Plus 6Fr om de technische haalbaarheid, veiligheid en functionele uitkomst met een direct aspiration first pass technique (ADAPT) te onderzoeken. De achtergrond van de studie is dat ADAPT geïntroduceerd is als een snelle en veilige endovasculaire behandeling in patiënten met ischemische stroke. De bevindingen zijn online gepubliceerd door Markus A. Möhlenbruch, MD, et al in de Journal of NeuroInterventional Surgery (JNIS).
De onderzoekers hebben een retrospectieve analyse uitgevoerd van prospectief verzamelde data van zes universiteitsziekenhuizen in Duitsland en Oostenrijk. De volgende parameters van alle stroke procedures uitgevoerd met de Sofia Plus werden geanalyseerd: toegankelijkheid van het trombus met de, rekanalisatie succes (TICI ≥ 2b), rekanalisatietijd en procedure gerelateerde complicaties. Ook de NIHSS-score bij binnenkomst en verlaten en de mRS score na 90 dagen werden bekeken.

Er werden 85 patiënten behandeld met de Sofia Plus. In 94.1% van de patiënten zat de occlusie in de anterieure circulatie. De gemiddelde NIHSS-score was 18 en ADAPT-alone was succesvol uitgevoerd na een procedure tijd van 21 minuten in 64.7% van de patiënten. Met gebruik van een additionele stent retriever, was de rekanalisatie rate 96.5%.

Er werden geen katheter gerelateerde complicaties zoals dissecties gezien. In 4.7% van de gevallen vond trombus migratie naar een nieuw vasculair gebied plaats en symptomatische bloedingen werden gezien in 4.7% van de patiënten. Een mRS score van 0 tot 2 na 3 maanden werd in 49.4% van de patiënten gehaald. De mortaliteit bedroeg 20%.

Conclusie was dat in de meerderheid van de cases, trombus aspiratie met de Sofia Plus resulteert in een succesvolle rekanalisatie met een korte procedure tijd. Met additionele stent retrievers werd een nog hogere rekanalisatie bereikt (96.5%). De complicatie rate was in lijn met de voorgaande publicaties volgens de onderzoekers.
Artikel op Endovascular Today is via de volgende link te vinden:

http://evtoday.com/2016/11/microventions-sofia-plus-catheter-evaluated-for-primary-local-aspiration-in-acute-stroke-thrombectomy-

Mocht u interesse hebben, meer willen weten, of de Sofia Plus 6Fr een keer uit willen proberen, neem dan contact op met Rik Pierlo via 06-11231140 of rik@scovas.nl.