Behandeling met DCB; Is predilatatie nodig?

 

 

Recent is in de European Journal of Vascular and Endovascular Surgery een artikel verschenen waarin men heeft gekeken of predilatatie met PTA vóór het gebruik van een DCB (Drug Coated Balloon) een betere uitkomst geeft dan enkel gebruik van DCB.

Hierbij werd gekeken naar de 2-jaars resultaten van beide patiëntgroepen.

 

In deze prospectieve multicenter pilot studie werden patiënten uit drie centra in Duitsland geïncludeerd, 50 patiënten in de groep met predilatatie en 28 patiënten in de groep welke direct een DCB kregen. Alle leasies werden behandeld met een Stellarex DCB. Deze heeft een coating van paclitaxel (2 mg/mm2) met polyethyleen glycol, een hulpstof dat de overdracht van het paclitaxel in de vaatwand bevorderd.

 

Voor de uitkomsten werd onder andere gekeken naar primary patency na 2 jaar. In de groep patiënten behandeld met PTA en DCB werd een primary patency van 80,3% gezien. In de groep patiënten behandeld met enkel DCB zag men een primary patiency van 78,2%. Hiertussen werd geen significant verschil gemeten. Echter was in de groep met enkel DCB wel vaker postdilatatie nodig.

 

Voor het volledige artikel verwijs ik u door naar de volgende link:

Schroeder_ILLUMENATE FIH 2 year Direct Cohort, EJVES 2017_07

Wilt u meer weten over de Stellarex DCB, of het product een keer willen uitproberen neemt u dan contact op met Marjolein wever via 06-52723028 of via marjolein@scovas.nl.